WOORD

Gene Bervoets

Verbeter de wereld

Dit jaar is het vijf jaar geleden dat Phil Bosmans overleed. Veel van de spreuken die hij als charismatische bezieler van Bond Zonder Naam uit zijn mouw wist te schudden, klinken nog altijd bekend in de oren. Stuk voor stuk oneliners of tweets avant la lettre.

Rick de Leeuw heeft deze theatermonoloog gecreëerd op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en nieuwe gesprekken met mensen die hem van dichtbij hebben gekend. Deze monoloog wil niet zomaar een klassiek levensverhaal brengen, maar juist dieper graven naar het hoe en het waarom van Bosmans’ tot de verbeelding sprekende persoonlijkheid. Gene Bervoets vertolkt Bosmans.