getflashplayer
Om deze widget te zien heb je een recentere versie van de Flash Player nodig.Klik hier om de laatste versie te installeren.

laatste nieuws

  • vr 25 maart 2016 BIJEN OP HET DAK VAN CC ZWANEBERGBijen zijn onmisbaar voor het hele leefmilieu - daarom plaatste CCZ 4 bijenkasten op het dak.
  • vr 19 februari 2016 BOOM ZOEKT BOS - BOOMPLANTACTIEOp zaterdag 12 maart worden 20 kloempen aangeplant door verenigingen, families en geïnteresseerden.
meer nieuws...
getflashplayer
Om deze widget te zien heb je een recentere versie van de Flash Player nodig.Klik hier om de laatste versie te installeren.

inschrijven voor cursussen

Het deelnemersaantal per cursus of workshop is beperkt. Vooraf inschrijven is dus noodzakelijk. Sommige cursussen zijn erg in trek en lopen snel vol. Om te vermijden dat CC Zwaneberg een cursus of workshop dient te annuleren wegens onvoldoende deelnemers, vragen we je ten laatste 14 dagen voor de start van de cursus in te schrijven. Dus snel en tijdig inschrijven is de boodschap!

Inschrijven kan (vanaf 29 juni 2015):

  • online via deze website
  • telefonisch tijdens de openingsuren van CC Zwaneberg
  • aan de ticketbalie van CC Zwaneberg

Je inschrijving is pas definitief nadat het cursusgeld is betaald. Het cursusgeld is een vast bedrag voor de hele reeks en wordt niet opgesplitst in één of meerdere lessen.

Betalen kan:

  • door – na ontvangst van een digitale factuur – online te betalen of via overschrijving. Vooraf eerst inschrijven!
  • aan de ticketbalie van CC Zwaneberg

Wij verwachten de betaling binnen de week. Nadien vervalt je inschrijving.

Na ontvangst van je betaling zullen wij je jouw ticket (dat geldt als inschrijvingsbewijs) via mail bezorgen. Je kan dit thuis afdrukken. Wens je de factuur en het inschrijvingsbewijs per post te ontvangen? Dat kan. Er worden voor het versturen wel € 1,50 administratiekosten aangerekend.
Ongeveer een week voor de start van de cursus ontvang je een brief of e-mail met de laatste, praktische informatie over de cursus.

ANNULATIE

Bij een onvoldoende aantal inschrijvingen voor een cursus is het mogelijk dat wij deze annuleren. Wij verwittigen je dan zo snel mogelijk. Het inschrijvingsgeld wordt dan uiteraard volledig terugbetaald.

Wij stellen het op prijs als je ons zo snel mogelijk verwittigt indien je de cursus niet kan volgen (ook al heb je nog niet betaald) zodat we mensen van de wachtlijst kunnen oproepen. Omwille van allerlei redenen kan je je inschrijving tot tien werkdagen voor de start van de cursus annuleren. Je inschrijvingsgeld wordt dan integraal terugbetaald. Indien je ons echter niet tijdig op de hoogte brengt van je annulatie, blijf je ons de volledige cursusprijs verschuldigd.

OPLEIDINGSCHEQUES

Ten gevolge een besparingsmaatregel van de Vlaamse Regering komen vanaf 1 augustus 2010 enkel nog beroepsopleidingen die erkend zijn binnen het stelsel van het Betaald Educatief Verlof in aanmerking voor betaling met opleidingscheques. Jammergenoeg valt het cursusaanbod van CC Zwaneberg hier niet onder. Wij kunnen dus geen opleidingscheques meer aanvaarden.

FISCAAL ATTEST KINDEROPVANG

De uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen beneden de 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar, dit met een maximum van € 11,20 per opvangdag en per kind. Deze uitgaven moeten verantwoord worden via bewijsstukken die bij de belastingsaangifte moeten worden gevoegd. Hiertoe bezorgen wij je aan het einde van elke kindercursus een fiscaal attest. Belangrijk is wel dat je bij inschrijving naam en geboortedatum van je kind duidelijk doorgeeft.