Afspraken

Reserveren

U kan reserveren om een schoolvoorstelling of rondleiding bij te wonen. Dit doet u uitsluitend door uw keuze van de schoolvoorstellingen via mail naar ulrike@zwaneberg.be door te sturen. We aanvaarden alleen online reservaties. U kan een voorkeur voor dag vermelden, maar CC Zwaneberg kan deze aanpassen. We noteren de reservaties in volgorde van inschrijving. Uit ervaring weten we dat de voorstellingen snel volgeboekt zijn, reserveer dus tijdig!

Na uw reservatie ontvangt u een bevestiging van de door u gekozen voorstellingen. Pas dan zijn uw inschrijvingen definitief. Wij vragen u alle gegevens grondig na te kijken en goed in uw agenda te noteren, om misverstanden te voorkomen.

De gezelschappen leggen voor alle voorstellingen een maximum aantal leerlingen op. Indien de door u geselecteerde voorstelling volgeboekt is, plaatsen we de leerlingen op een reservelijst. Als er voldoende leerlingen op de reservelijst zijn ingeschreven, komt er een extra voorstelling. Het is daarom van groot belang om het aantal leerlingen zo correct mogelijk door te geven. Een afwijking van enkele leerlingen kan steeds. Wijzigt het leerlingenaantal in de loop van het jaar, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte! Indien het aantal onbezette plaatsen meer dan 10% bedraagt, rekenen wij de ontbrekende plaatsen aan.

Mogen wij u ook vragen de aangegeven doelgroep en leeftijd te respecteren! 

Tot en met 2 juni  kan u reserveren voor onze avondvoorstellingen. U stuurt hiervoor een mailtje naar debbie@zwaneberg.be

 


Annuleren

U kan een voorstelling enkel annuleren in geval van overmacht.

Opgelet: studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen zijn geen gevallen van overmacht!

U ontvangt in juni een bevestiging van uw inschrijving.

Wijzigingen en annuleringen kan u doorgeven tot 3 juli 2016. Na deze datum kan u enkel een voorstelling annuleren wegens overmacht.

We verwachten het juiste aantal leerlingen voor 10 september 2016. Na 10 september worden de opgegeven plaatsen gefactureerd.

CC Zwaneberg investeert jaarlijks heel wat in schoolvoorstellingen, zodat meer verlies door niet voorziene afwezigheden niet verantwoord is.


Cultuurverantwoordelijke

CC Zwaneberg werkt nauw samen met ‘de cultuurverantwoordelijke’ van de school. Aan deze persoon (leerkracht of directie) zenden wij de herinnering van de reservatie en het lesmateriaal. Gelieve de cultuurverantwoordelijke van uw school op te geven op het inschrijvingsformulier.

De lesmap of het filmdossier (lessuggesties, teksten, recensies, …) worden, voor zover beschikbaar, tijdig doorgemaild. Wij mailen de lesmap naar de cultuurverantwoordelijke en directie.

Zij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van de toegezonden lesmap of het filmdossier binnen de school. Wij vragen met aandrang dat de cultuurverantwoordelijke zich kenbaar maakt naar de andere leerkrachten. Zo weten zij bij wie ze het lesmateriaal kunnen opvragen.

Voorbereiding op en nabespreking van het theater-, dans- of filmbezoek

Mogen we ook het belang benadrukken van een degelijke voorbereiding? Gaat het om een monoloog, klassieke muziek, dans, film of tentoonstelling…?

Eén ding is zeker: de leerlingen weten best waar ze aan toe zijn. Op die manier krijgen ze een extra impuls en bekijken ze schouwburgbezoek niet langer als een uurtje ontspanning tussen de lessen door.

Meer informatie over de voorstellingen vindt u in de toegezonden lesmap en/of op de website van de gezelschappen (vermeld in deze brochure).

Vraag het lesmateriaal aan de cultuurverantwoordelijke!

U kan de lesmap ook steeds downloaden op deze website.

Bij sommige voorstellingen organiseren we een actieve workshop ter voorbereiding op de voorstelling. Het gaat om een voorstelling waarvan wij vinden dat een extra omkadering een meerwaarde is voor het bezoek. Op die manier hopen we dat de leerlingen een optimale theater-, dans- en/of filmbeleving hebben.

Meer informatie over deze omkaderingen vindt u onder ‘educatieve projecten’.

Ook een degelijke nabespreking in de klas is belangrijk. De film- of theatervoorstellingen laten immers vaak een indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteerspel, … kunnen besproken worden. Meningen uitwisselen over de goede of slechte theaterervaring verscherpt de kritische blik van jongeren én leerkrachten en draagt bij tot hun communicatievaardigheden. Dus vlieg er na de voorstelling zeker in!

Hebt u zelf suggesties voor een omkadering of wilt u graag een nagesprek met de acteurs, dansers,  muzikanten, regisseur of makers? Neem dan contact op met Veerle Boesmans, tel 015 22 83 51, veerle.boesmans@zwaneberg.be. We helpen u graag verder.

We hechten ook veel belang aan de theater- of filmervaring van uw leerlingen. Wij mailen u daarom, samen met de herinnering en het lesmateriaal, een evaluatieformulier. Gelieve ons dit zo snel mogelijk terug te bezorgen. We sturen dit immers door naar het gezelschap.


Het theater-, dans- of filmbezoek

Graag verwachten wij uw leerlingen 15 minuten vóór de aanvang van de voorstelling. Zo kunnen ze rustig hun plaats innemen en kan de voorstelling zeker op het afgesproken uur beginnen.

Omwille van veiligheidsredenen is de vestiaire verplicht voor mantels, boekentassen e.d. De leerlingen kunnen hun boekentassen in de vestiaire plaatsen. Deze wordt afgesloten tijdens de voorstelling.

De begeleidende leerkrachten nemen plaats tussen hun leerlingen. Wij rekenen op hen voor het rustig verloop van de voorstelling. Ook vragen wij om elke vorm van snoepgoed, kauwgom, blikjes en mp3-spelers, gsm’s, smartphones, tablets te verbieden. Dit uit beleefdheid en respect voor het gezelschap en de andere scholen. De leerlingen nemen de hun toegewezen plaatsen in. Op vraag van de gezelschappen, dringen wij er op aan dat ook de eerste rijen van de zaal bezet worden.


Toegangsprijzen

Kleuter- en lager onderwijs:

€ 5 per leerling (podiumvoorstelling)
€ 4 per leerling (film)
€ 3 per leerling (expo)

Voor de (verplichte) omkadering betaalt u € 3, € 4 of € 5 per leerling.

Secundair onderwijs:

€ 5,50 per leerling (podiumvoorstelling)
€ 4,50 per leerling (film)
€ 3 per leerling (expo)

Voor de (verplichte) omkadering betaalt u € 3, € 4 of € 5 per leerling.

Bij de schoolvoorstellingen komen de begeleidende leerkrachten steeds gratis.
Uw school betaalt de voorstelling na het theater- of filmbezoek.
Na ontvangst van onze factuur stort u het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van CC Zwaneberg.


Avondvoorstellingen voor scholen

De leerlingen van het secundair onderwijs kunnen bepaalde voorstellingen bijwonen aan een extra voordelige leerlingenprijs of aan vriendentarief (een reductie van € 3,50 op de normale toegangsprijs). De enige voorwaarde is dat de school voor haar leerlingen reserveert en dat er begeleiding door leerkrachten wordt voorzien. Er ligt één vrijkaart per tien aanwezige leerlingen klaar voor de leerkrachten. De overige leerkrachten of geïnteresseerden uit de school genieten van het vriendentarief.

Reserveren voor deze avondvoorstellingen kan tot en met 2 juni 2016 door te mailen naar debbie@zwaneberg.be.

Een overzicht van de vrije avondvoorstellingen vindt u hier.


Vragen?

Heeft u nog vragen in verband met de inhoud van voorstellingen of praktische organisatie? Contacteer ons gerust.

Verantwoordelijke programma:
Veerle Boesmans, tel. 015 22 83 51, veerle.boesmans@zwaneberg.be

Verantwoordelijke rondleiding ‘Achter de schermen’:
Mieke van der Heijden, tel. 015 22 83 58, mieke.van.der.heijden@zwaneberg.be

Verantwoordelijke film:
Iris Verwerft, tel. 015 22 83 53, iris.verwerft@zwaneberg.be

Verantwoordelijke inschrijvingen & lesmateriaal:
Ulrike Isenborghs, tel. 015 22 83 54, ulrike.isenborghs@zwaneberg.be