WOORD

Het gelukkig huwelijk van woord en beeld

Renaat Ramon over visuele poëzie

Met de steun van Vlaams Fonds voor de Letteren

Visuele poëzie is een literair genre waarin woord, beeld en teksten ten nauwste met elkaar verweven zijn. Het ontstond in de klassieke oudheid, in de zesde eeuw voor Christus, en het wordt nog steeds wereldwijd beoefend. In de loop der tijden ontstonden veel zeer verrassende werken, zowel geëngageerde ‘visiva’s’, als spirituele figuurgedichten en iconen waarin letter en teken naadloos in elkaar over gaan. Heel bekend werden 'Un coup de dès' van Stephane Mallarmé en 'Les Calligrammes' van Guillaume Apollinaire.

Renaat Ramon, auteur van 'Vorm & Visie. Geschiedenis van de concrete en visuele poëzie in Nederland en Vlaanderen' brengt een beknopt overzicht van de mogelijkheden die het huwelijk van woord en beeld biedt. Hij legt daarbij de nadruk op de bijdrage van ons taalgebied, met ‘historische’ auteurs als I.K. Bonset (alias Theo van Doesburg), H.N. Werkman, Paul van Ostaijen en Paul de Vree en de tijdschriften als 'De Stijl', 'Labris' en 'Barbarber' .