FILM

Inclusief

Ellen Vermeulen

i.h.k.v. DocPoppies

‘Inclusief’ gaat over vier kinderen met een beperking die les volgen in het gewoon onderwijs. In deze observerende documentaire gaat het er niet over of inclusief onderwijs al dan niet werkt. De film tracht Rosie, Sami, Irakli en Nathan een stem te geven in het debat dat over hen gevoerd wordt.

Met haar vorige film '9999' kaartte Ellen Vermeulen de wantoestanden aan van geïnterneerden met psychische stoornissen. Met ‘Inclusief’ wil ze een beter beeld geven van wat het betekent om “Inclusief” te zijn. De film neemt geen standpunt in, maar observeert, als een pleidooi tegen oordelen.

Nederlands gesproken / Nederlands ondertiteld
Genre: documentaire