expo EXPO

Guido Van den Troost

Bloem

Guido Van den Troost raakte verstrikt en verstrengeld in het amateurkunstenleven door zijn job als cultuurbeleidscoördinator in Meise. En toen hij mee aan de wieg stond en zorgde voor een dynamische uitbouw van het cultuurhuis 'De Muze van Meise', vanaf 2001, leerde hij ook de professionele
cultuurwereld zeer goed kennen. Het moest evenwel duren tot zijn loopbaan was afgerond (2016) eer hij zichzelf met een gerust geweten 'artiest' durfde te noemen. Een amateurfotograaf, met de nadruk op het gedeelte in dat woord dat een link legt met 'liefde'. Liefde voor een hedendaagse kunsttak, die niet alleen zeer toegankelijk is, maar ook bijzonder uitgebreid en gevarieerd. Fotograferen was een levenslange interesse die sluimerend aanwezig bleef tot rond 2015 de passie in alle hevigheid ontstak voor alles wat met het maken en bekijken van foto’s te maken heeft. Een opleiding zorgde voor olie op het pas ontloken vuur en in januari 2018, volgde al een eerste tentoonstelling in het Cultuurcentrum van Asse (de thuisbasis).
Op die eerste expo '33T + Bloem' werden, voor het '33T'-gedeelte, de foto’s uit een intussen al redelijk gestoffeerd en gevarieerd archief geselecteerd, om te fungeren als coverfoto’s voor fictieve lp’s. Dat gedeelte van de expo werd immers een hommage aan de platenwinkel, zoals die jarenlang met grote gretigheid door Guido bezocht werd. Een cultuurfenomeen dat niet meer bestaat zoals het in de gouden jaren van de platenindustrie bestond en toen niet alleen veel muziek openbaarde, maar tegelijk ook zorgde voor een grafische ontdekkingsreis voor de gepassioneerde melomaan. Die invalshoek maakte het voor de fotograaf ook mogelijk om veel verschillende aspecten van zijn werk te tonen. Het tweede deel van de expo was 'Bloem' en daar werden voor het eerst foto’s getoond uit de reeksen foto’s van bloemen, die een afstandelijke en niet-romantische blik op de natuur tonen en tegelijk ook illustratie zijn van een (ontdekkings)reis door de wereld van de fotografie, met foto’s die een fascinatie voor het werk van Karl Blossfeldt uitdrukken en andere uitstapjes waar de invloed van Irving Penn of Ed Rusha duidelijk voelbaar is. Een bijzondere reeks vormt de 'Bevroren Zomer'-serie, waar de bloemen zich uit barstend ijs schijnen los te rukken en een kille, bevreemdende aanblik bieden, die hun elegantie scherp aflijnt. De bloemenfoto’s inspireerden Monika Macken (weduwe van Ward Ruyslinck) tot het schrijven van een reeks 'flitsverhalen', die in 2018 werden uitgegeven in een fotoboekje in een gelimiteerde oplage van 128 exemplaren. Momenteel werkt Guido Van den Troost aan een afstudeerproject, dat in 2019 zal worden tentoongesteld in Aalst. 

 • VR 10/05/2019 tot DI 04/06/2019
 • Vrij toegankelijk tijdens de openingsuren van het gebouw.
 • Toegang gratis
 • Traphal
  Cultuurcentrum Zwaneberg
  Cultuurplein 1
  2220 Heist-op-den-Berg
 •