schoolvoorstelling THEATER

compagnie barbarie

GRATIS CHIPS!

1e en 2e leerjaar

In ‘GRATIS CHIPS!’ gaan we stevig rammelen met de bestaande genderstereotypen.
Want al draagt An al lang de broek, Jan draagt nog steeds geen rok.
En wat dit alles met chips te maken heeft? Daarvoor zal je moeten komen kijken ...

Deze voorstelling gaat over feminisme.
Over de strijd om gelijke rechten voor vrouwen én mannen.
En dat voor vijfjarigen. En volwassenen.

Al van voor de geboorte schrijven we een individu tal van eigenschappen toe:
‘Is het een jongen of een meisje?’ is de meest gestelde vraag aan zwangere vrouwen.
Want bij elke soort horen aparte gedragingen, verwachtingen, voorkeuren en eigenschappen.
Nochtans blijkt uit onderzoek dat de verschillen tussen mensen onderling véél groter zijn dan de verschillen tussen jongens en meisjes.
Toch vinden we het als mensheid blijkbaar erg nuttig om iedereen in een hokje te stoppen.
Jongen. Meisje. Blauw. Roze. Lekker. Helder.

Blauw en roze zijn echter geen onschuldige clichés.
We hangen er heel wat vooroordelen aan op: roze is voor meisjes, net zoals geurkaarsen, huilen, een zorgzaam karakter, dagboeken, gevoelens en pony’s. Blauw is voor jongens, net zoals auto’s, agressie, loonbriefjes en overuren, raketten en blauwe puzzels.

Dat er verschillen zijn, dat staat vast.
Dat we aan die verschillen veel te veel belang hechten, dat staat nog veel vaster.
Tijd om daar eens aan te beginnen wrikken.

Een roze balpen schrijft immers even vlot als een blauwe, toch?

“Heel de voorstelling lang hebben ze het over genderstereotypen en de verschillen tussen Jan en An. Een heikel thema, maar compagnie barbarie brengt het op kleutermaat door hele korte woorden en zinnen te gebruiken. […] Uiteraard worden alle clichés die ze in het begin aankaarten weer ontkracht. En al die tijd houdt compagnie barbarie vast aan de korte zinnen. Het werkt: na een tijdje zitten zowel volwassenen als kleuters mee op het ritme dat aan de poëzie van Van Ostaijen doet denken. Om dan samen het beeld van de vrouw aan de haard de wereld uit te helpen. Daaag, An met de pan!” - Magali Degrande, Het Nieuwsblad

Spel: Liesje De Backer, Amber Goethals, Lotte Vaes en Sarah Vangeel
Regie: Karolien De Bleser
Vormgeving: Michiel Van Cauwelaert
Kostuums: Viv Van der Poel
Geluid en techniek: Saul Mombaerts, Jannes Dierynck, Koen De Wilde en Eva Dermul
Grafisch ontwerp: Nick Mattan
Een coproductie met Villanella en BRONKS
Met de steun van Arsenaal/LAZARUS en Needcompany