DANS

Ward/Ward (Ann van den Broeck)

Blueprint on Memory

Als onze herinneringen ons maken wie we nu zijn: wie zijn we dan als er hiaten vallen? Wat gebeurt er als het geheugen hapert? Wanneer herinneringen bewust verdrongen worden? Of onbewust verdwijnen? In ‘Blueprint on Memory’, de eerste voorstelling in Van den Broek ‘s project ‘The Memory Loss Collection’, tonen de performers verschillende elementen van geheugenverlies. Desoriëntatie en verwarring, herhaling in gedrag en patronen, ongecoördineerde bewegingen en verlies van herkenning vullen de ruimte. 

‘Blueprint on Memory’ is een voorstelling waarin video, live projectie, muziek, tekst en emoties door elkaar lopen en tegelijk een worden. De performers hebben de controle over beeld en geluid. Ze manipuleren waar ze willen. De letterlijke blauwdruk op de vloer zet het mentale en fysieke geheugen onder grote spanning. Een zoektocht naar patronen in de chaos. Gelijktijdig ontglipt de mogelijkheid om de herinnering te behouden.

Creation: Cassiel Gaube Artistic advice: Liza Baliasnaja, Theo Livesey, Manon Santkin 
Technical support & light: Luc Schaltin Production: Hiros 
Coproduction: Charleroi danse 
With the support of: Vlaamse Gemeenschapscommissie, workspacebrussels, Kunstencentrum BUDA (Kortrijk), KAAP, Kunstenwerkplaats Pianofabriek, De School van Gaasbeek 
Thanks to: Monastère de Clerlande