DANS

AFGELAST | Meytal Blanaru

We Were The Future

‘We Were The Future’ is een zachte verken­ning van wat ons vormt: de verande­rende en altijd kneedbare substantie van de herinne­ringen die we creëren.

Het uitgangs­punt van deze voorstelling is een jeugdher­in­ne­ring die diep begraven ligt in het lichaam van Meytal Blanaru. Ze groeide op in een Israëlische kibboets in Israël. Fragmenten van deze jeugd - van een sterk georga­ni­seerd gemeen­schaps­leven - duiken jaren later, nu Blanaru als volwas­sene in Brussel woont, opnieuw op.