cursus schoolvoorstelling

Vorming 'Dansen over vakjes en disciplines heen'

Leerkrachten LO

Kan je dansen en vertellen tegelijkertijd? Wat is de link tussen zwaartekracht en dans? Hoe kan je al dansend een wiskundig vraagstuk oplossen? Is dans (meer dan) een sport? In het onderwijs blijft het minder evident om dans echt te integreren. Hoe kan dans een plaats krijgen binnen de vakoverschrijdende eindtermen? Welke rol kan dans spelen binnen andere disciplines en vakken? In deze vorming vertrek je van een zeer brede kijk op dans en beweging in relatie tot verschillende andere thema’s, onderwerpen, vakken en disciplines. Je exploreert hoe en wat dans en beweging daaraan kunnen bijdragen. Vakoverschrijdend en interdisciplinair, dat is de uitdaging!

Lesgever: docent(e) van Bamm!