WOORD

Jan Caeyers

Hoe werd Beethoven een genie?

Ludwig von Beethoven is zonder twijfel een van de belangrijkste figuren uit de westerse cultuurgeschiedenis. Dat heeft in eerste instantie te maken met de prachtige muziek die hij heeft geschreven. Maar ook het uitzonderlijke parcours dat hij als kunstenaar en als mens heeft afgelegd, is van belang. Hij heeft zijn toenemende doofheid overstegen door grensverleggende muziek te schrijven. Dat is een indrukwekkende menselijke prestatie, waardoor men hem als een ‘genie’ is gaan bestempelen.

Maar wat maakt iemand tot een ‘genie’? Waarom is deze uitzonderlijke carrière zo bijzonder en spreekt zij tot onze verbeelding? Heeft dat alleen te maken met de ontwikkeling van een buitengewoon talent? Of was er meer? In welke mate hebben historische omstandigheden en omgevingsfactoren een rol gespeeld? Had het anders kunnen lopen?

Op al deze vragen zal Jan Caeyers een antwoord proberen te geven. U zult het fenomeen Beethoven met andere ogen en oren bekijken en beluisteren.

Professor Jan Caeyers is musicoloog, dirigent en docent aan de universiteit van Leuven. In Wenen, waar hij studeerde en werkte, specialiseerde hij zich in achttiende- en vroeg-negentiende-eeuwse muziek.

De lijvige Beethovenbiografie die Jan Caeyers schreef in 2009 werd vertaald in onder meer het Duits en het Engels. Met de expertise die hij opdeed door het schrijven van dit boek, richtte hij in 2010 een nieuw orkest op, Le Concert Olympique. Van dit orkest is hij dirigent en artistiek leider.