THEATER/MUZIEK

Kyoko Scholiers en Opera Ballet Vlaanderen

Boy

De tienjarige Boy zit in de klas als de politie hem komt halen. Hij mag niet meer naar huis, omdat hij in een ‘verontrustende situatie’ woont. Dat is het eerste van een lawine van juridische, medische en emotionele argumenten. De toeschouwer is getuige van een broeierige montage van grote en kleine gebeurtenissen die Boys lot zullen bepalen. 

De case van Boy is fictief maar gebaseerd op honderd waarheden. Theatermaker Kyoko Scholiers verdiepte zich maandenlang in de wereld van de Jeugdhulp. Ze interviewde jeugdrechters, consulenten, pleeggezinnen, kinderpsychiaters, opvoeders, volwassenen die terugkijken op hun hulptraject, kinderen die in een voorziening verblijven en hun ouders. Ze woonde rechtszaken bij en werkte als vrijwilliger in een leefgroep voor geplaatste kinderen.

Wat doet het met iemand om op te groeien zonder de basis van een veilig nest? Waar ligt de grens van loyauteit aan de ouders? En kun je ontsnappen uit je eigen achtergrond? Scholiers verbeeldt een brandend actuele realiteit in een eigenzinnige muziektheatervoorstelling met een ijzersterke cast. Joris Blanckaert schrijft een bijzondere compositie die live wordt gebracht door het Kinderkoor van Opera Ballet Vlaanderen en HERMESensemble.

Muziek van Joris Blanckaert – live uitgevoerd door HERMESensemble en Kinderkoor Opera Ballet Vlaanderen.