DANS

Alexander Vantournhout

Through the Grapevine

'Through the Grapevine' is een eigenzinnig samenspel tussen twee mannen. Performers Alexander Vantournhout en Axel Guérin zijn getraind maar zeker niet perfect en proberen ook niet te overtuigen met virtuoze bewegingen. 

De choreografie speelt met verschillende proporties en fysieke kracht. De performers zoeken met veel inspanning en concentratie samen naar balans, evenwicht en harmonie zonder daarbij ook humor te schuwen. Ze dagen elkaar uit en helpen elkaar, ze leiden afwisselend de dans. 

Deze voorstelling wil het belang van aanraking opnieuw belichten en in het bijzonder de aanraking als een afzonderlijke en onvervangbare vorm van intimiteit. In 'Through the Grapevine' wordt langdurig contact en lichaamskracht gebruikt als tegengewicht om op die manier vorm te geven aan het ambigue en hybride karakter van de aanraking.

Om een te eenvoudige romantiserende lezing te voorkomen, wordt gekozen voor de aanraking tussen twee mannelijke lichamen. Zonder de intimiteit en zintuiglijkheid van het duet uit de weg te gaan wordt de aanraking tegelijk geherdefinieerd: de nadruk wordt bewust niet gelegd op het verschil tussen aanraken en aangeraakt worden. Wanneer twee mensen elkaar bvb. de hand schudden, is het moeilijk te zien wie de aanraking veroorzaakt en wie deze ondergaat.