te gast WOORD

Gezondheid te koop? Sociale verschillen in gezondheid en welzijn in Vlaanderen.

Informatieavond o.l.v. Prof. Dr. Sara Willems

17 oktober, Wereldverzetdag tegen kansarmoede

Het scheelt een slok op een borrel waar je wieg staat: kinderen geboren in een gezin waar het moeilijker loopt, hebben niet alleen meer kans op gezondheidsproblemen, ze raken ook sneller achterop wanneer hun ontwikkeling wat trager verloopt of als ze een gezondheidsprobleem ondervinden. Dit verschil in gezondheid zet zich verder later in het leven.

In haar voordracht schetst Prof. Dr. Sara Willems, van de vakgroep Huisartsgeneeskunde Universiteit Gent, de omvang van deze sociale ongelijkheid. Ze geeft aan welke mechanismen aan de oorsprong liggen en reikt handvaten aan om deze ongelijkheden aan te pakken. Ze doet dit op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten en illustreert dit met resultaten van eigen onderzoek en van praktijkprojecten waarbij ze betrokken is.