DANS

Platform K - Les Ballets C de la B - Lisi Estaras

Monkey Mind

Ontmoeting is een centraal thema in de voorstelling. In hoeverre is er ontmoeting mogelijk tussen vijf individuen die elk hun eigen gedachtepad volgen? En in hoeverre wordt een dergelijke ontmoeting nog verder beïnvloed door het feit dat drie dansers het Syndroom van Down hebben?

Lisi Estaras ontwikkelt een choreografisch patroon van dansfrases en frames, die geleid worden door associatieve gedachten en impulsen. Zij doet dit samen met professionele dansers Nico Vladyslav en Anna Calsina en drie dansers van Platform-K, Kobe Wyffels, Hannah Bekemans en Fernando Amado. Door middel van associatie en improvisatie komt Lisi tot dansmateriaal met een abrupte en energetische kwaliteit. Ze noemt deze manier van werken/denken de ‘monkey mind’.

Voor Lisi is het de eerste keer dat ze werkt met dansers met een beperking. Ze is gefascineerd door de belevingswereld van Kobe, Hannah en Fernando, de drie dansers met Down Syndroom. Tegelijkertijd is er ook een bepaalde barrière om toe te treden tot hun belevingswereld. Ze bekijken de wereld vanuit een heel eigen oogpunt. Is er contact mogelijk? Is een samenkomst mogelijk? Voor ‘Monkey Mind’ gaat Lisi daar samen met de vijf dansers naar op zoek.

Een belangrijke inspiratiebron voor deze creatie, is het boek ‘Autoportrait’ van Edouard Levé. Levé poogt in de tekst een compleet beeld van zichzelf te schetsen, en doet dat door middel van een bijna willekeurige stroom van gedachtespinsels, fragmenten en observaties: “I am not beautiful. I am not ugly. I will never seduce somebody who wears Birkenstocks. I don’t like the big toe. Maybe I have talked to somebody who had maybe killed somebody. I like to say thank you. I would like to communicate without using words or gestures and just perceive everything that was in the brain of my interlocutor.”

Beeldend laat Lisi Estaras zich inspireren door verschillende fotografen. Eén van de voornaamste inspiratiebronnen is daarin Diane Arbus. De rauwe, fysieke en af en toe absurde beelden vormen een directe inspiratiebron voor de beeldtaal waarin Lisi materiaal creëert samen met haar dansers.

‘Monkey Mind’ is een dynamische voorstelling waarin vijf dansers op intense manier proberen tot elkaar te komen. Lisi en haar dansers gaan daarbij verder dan de verwachtingspatronen en hebben geen schrik om taboes te doorbreken.