WOORD

Gene Bervoets

Verbeter de wereld

“Wees jezelf, er zijn al anderen genoeg”, “Praat niet recht wat krom is”, “Een gelukkig mens is er twee Waard”. Veel van de spreuken die hij als charismatische bezieler van de Bond Zonder Naam uit zijn mouw wist te schudden, klinken nog altijd bekend in de oren. Stuk voor stuk oneliners of tweets avant la lettre. De priester-schrijver verkocht van zijn boek ‘Menslief, ik hou van je’ uit 1972 maar liefst tien miljoen exemplaren en zijn werk kan in maar liefst zesentwintig verschillende talen worden gelezen. En toch is er, hoe beroemd en populair Phil Bosmans ook was, weinig bekend over de mens achter de filantroop/wereldverbeteraar.

Muzikant Rick de Leeuw creëerde een theatermonoloog op basis van uitgebreid bronnenonderzoek en gesprekken met mensen die Phil Bosmans van dichtbij hebben gekend. Deze monoloog wil niet zomaar een klassiek levensverhaal brengen, maar juist dieper graven naar het hoe en het waarom van zijn tot de verbeelding sprekende persoonlijkheid. Acteur Gene Bervoets vertolkt Bosmans.

Spel: Gene Bervoets

Tekst: Rick de Leeuw