DANS

Passarelle vzw

Double Bill

A vos Souhaits (Bérengère Bodin) & United to Forget (Sarah Bostoen)

‘A vos Souhaits’ (Bérengère Bodin): Hangt het geluk van de mens af van de behoefte of de noodzaak om tot een groep te behoren? Is de weg naar geluk gelinkt aan de verplichting om zich in te zetten voor anderen ten koste van zichzelf? Op scène worden deze vragen gesteld en behandeld door drie dansers, drie individuen, drie parallelle enkelingen, een drieluik van getuigenissen …

‘United to Forget’ (Sarah Bostoen): Over hoe moeilijk het is om dingen te vergeten die je wil vergeten, en om dingen te onthouden die je wil onthouden. Loslaten is een heel proces waar je door moet, dat vraagt zijn tijd. Hoe werkt dat in ons hoofd?