JUN 2023

ma di wo do vr za zo
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             

Afspraken

RESERVEREN

Je kan reserveren voor een schoolvoorstelling, film, workshop, rondleiding door online in te schrijven met het inschrijvingsformulier. Dit vind je via www.zwaneberg.be/scholen. Daar vind je ook alle informatie over onze activiteiten. Inschrijven kan vanaf dinsdag 16 mei 2023. De eerste inschrijvingen worden (tot donderdag 25 mei 2023 17 uur) worden verwerkt via loting. Vanaf vrijdag 26 mei 2023 kan je enkel nog inschrijven voor activiteiten die niet volzet zijn na de loting.

Je vult één formulier in per graad (ook als een activiteit voor verschillende graden is, vul je één formulier per graad in). Dus: een apart formulier voor kleuters, 1e graad, 2e graad en 3e graad.

Duid je gewenste activiteit of activiteiten aan. Dit zijn alle activiteiten die je effectief wil bijwonen. Bij elke activiteit kies je dan ook best zoveel mogelijk verschillende reservekeuzes. Dit voor het geval je gewenste activiteit(en) uitverkocht is. Als er geen reservekeuze is ingevuld, gaan we er van uit dat je geen andere activiteit wenst.

Vergeet zeker niet aan te duiden of je al dan niet interesse hebt in een bepaalde workshop (voor leerlingen of leerkrachten).

Je vult enkel de naam van de activiteit in, geen datum of aanvangsuur. In het vakje ‘opmerkingen’ kan je voor ons nuttige informatie kwijt.
De verwerking van de reservaties gebeurt met een lotingssysteem per inschrijvingsformulier, waarbij Heistse scholen eerst worden geloot, vervolgens de omliggende scholen en tenslotte de scholen uit de verdere regio.

Na de verwerking van je inschrijving bezorgen we je een voorlopige bevestiging met de juiste activiteiten, data en uren waarop we je klas verwachten. Gelieve deze bevestiging grondig na te kijken. Wijzigingen en annuleringen kan je doorgeven tot donderdag 6 juli 2023. Na deze datum kan je enkel annuleren wegens overmacht. Studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen, … zijn geen gevallen van overmacht!

Als de activiteit, wegens overmacht door het gezelschap, niet kan doorgaan, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Samen zoeken we dan naar een mogelijke oplossing of alternatief. Kosten gemaakt door de school die gepaard gaan met deze annulering, kunnen niet verhaald worden op CC Zwaneberg.   

In september mailen we je de definitieve bevestiging. Vermeld op deze bevestiging het exacte aantal leerlingen en bezorg ons dan, voor 9 september 2023, een ondertekend exemplaar terug. Vanaf dan is je inschrijving definitief.

Na de voorstelling versturen we de factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Dit aantal wordt bij aankomst in CC Zwaneberg meegedeeld en afgetekend. Indien meer dan 10% van het aantal ingeschreven leerlingen (doorgegeven in september 2023) niet aanwezig is, rekenen wij het aantal ingeschreven leerlingen van september 2023 aan.
Indien het juiste aantal leerlingen in september niet is doorgegeven, baseren we ons op het aantal doorgegeven leerlingen in juni 2023. 
Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van CC Zwaneberg.

 

NUTTIGE WEETJES

De gezelschappen leggen voor alle voorstellingen een maximum aantal leerlingen op. Het is daarom van groot belang om het aantal leerlingen zo correct mogelijk door te geven. Wijzigt het leerlingenaantal in de loop van het jaar, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte! 

Mogen wij je ook vragen de aangegeven doelgroep en leeftijd te respecteren!

CC Zwaneberg werkt nauw samen met ‘de cultuurverantwoordelijke’ van de school. Aan deze persoon (leerkracht of directie) zenden wij de bevestiging, de herinnering van de reservatie en het lesmateriaal. Gelieve de cultuurverantwoordelijke van je school op te geven op het inschrijvingsformulier.

Het lesmateriaal wordt, voor zover beschikbaar, tijdig doorgemaild. Wij mailen de lesmap naar de cultuurverantwoordelijke en directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van het toegezonden materiaal binnen de school. Het lesmateriaal is ook altijd beschikbaar op www.zwaneberg.be/scholen.

 

VOORBEREIDING EN NABESPREKING

Mogen we ook het belang benadrukken van een degelijke voorbereiding. Gaat het om een monoloog, klassieke muziek, dans, film of tentoonstelling? 
Eén ding is zeker: de leerlingen weten best waar ze aan toe zijn. Op die manier krijgen ze een extra impuls en bekijken ze het schouwburgbezoek niet langer als een uurtje ontspanning tussen de lessen door. 
Meer informatie over de voorstellingen vind je in de lesmap en/of op de website van CC Zwaneberg en de gezelschappen (vermeld in deze brochure). Vraag het lesmateriaal aan de cultuurverantwoordelijke! Je kan het lesmateriaal ook steeds terug vinden op www.zwaneberg.be/scholen.

 

Cultuurconnect heeft, in nauwe samenwerking met de cultuurcentra en gezelschappen, de digitale lesmap ‘Voor De Show’ gelanceerd. Een digitaal theaterspel voor het lager onderwijs om leerlingen te enthousiasmeren voor de komende voorstelling in het cultuurcentrum. Tijdens een virtuele wandeling door het cultuurhuis voeren de leerlingen opdrachten uit rond de podiumkunsten, theatercodes en de specifieke voorstelling die ze gaan bekijken. Meer info op www.voordeshow.be.   

 

Bij sommige voorstellingen organiseren we een actieve workshop ter voorbereiding of naverwerking op de dans- of theatervoorstelling. Het gaat om een voorstelling waarvan wij vinden dat een extra omkadering een meerwaarde is voor het bezoek. Op die manier hopen we dat de leerlingen een optimale theater-, dans- en/of filmbeleving hebben. Meer informatie over deze omkaderingen vind je bij de activiteit in deze brochure of op onze website.

Ook een degelijke nabespreking in de klas is belangrijk. De film- of theatervoorstellingen laten immers vaak een indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteer- spel, … kunnen besproken worden. Meningen uitwisselen over de goede of slechte theaterervaring verscherpt de kritische blik van jongeren én leerkrachten en draagt bij tot hun communicatievaardigheden. Dus vlieg er na de voorstelling zeker in!

Heb je zelf suggesties voor een omkadering of wil je graag een nagesprek met de acteurs, dansers, muzikanten, regisseurs of makers? Neem dan contact op met Veerle Boesmans, tel 015 46 13 51, veerle@zwaneberg.be. We helpen je graag verder.

We hechten ook veel belang aan de theater- of filmervaring van jouw leerlingen. Wij mailen je daarom, samen met de herinnering en het lesmateriaal, een digitaal evaluatieformulier. Gelieve ons dit zo snel mogelijk terug te bezorgen. We mailen dit immers door naar het gezelschap.

 

HET BEZOEK

Wij verwachten je leerlingen 15 minuten vóór aanvang van de voorstelling. Zo kunnen ze tijdig hun plaats innemen en kan de voorstelling op het afgesproken uur beginnen.

Omwille van veiligheidsredenen is de vestiaire verplicht voor mantels, boekentassen e.d. De leerlingen kunnen hun boekentassen in de vestiaire plaatsen. Deze wordt afgesloten tijdens de voorstelling.

De begeleidende leerkrachten nemen plaats tussen hun leerlingen. Wij rekenen op hen voor een rustig verloop van de voorstelling.

Ook vragen wij om elke vorm van snoepgoed, kauwgom, blikjes, … en smartphones te verbieden. Dit uit beleefdheid en respect voor het gezelschap en de andere scholen.

In CC Zwaneberg houden we ons aan alle protocollen omtrent corona. Afhankelijk van de situatie nemen we soms zelfs strengere maatregelingen (vb. geen vestiaire). Zo garanderen we jullie en je leerlingen een veilig bezoek. De meest recente informatie over onze aanpak vind je op onze website. 

 

TOEGANGSPRIJZEN

De toegangsprijs van de voorstellingen, films, workshops, … staat telkens bij de activiteit. Bij de schoolactiviteiten komen de begeleidende leerkrachten steeds gratis.
Je school betaalt de voorstelling na het bezoek aan CC Zwaneberg. 
Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van CC Zwaneberg.

 

VRAGEN?

Heb je nog vragen in verband met de inhoud van voorstellingen of de praktische organisatie? Contacteer ons gerust.

Verantwoordelijke programma:
Veerle Boesmans, tel. 015 46 13 51, veerle.boesmans@zwaneberg.be

Verantwoordelijke expo:
Mieke van der Heijden, tel 015 46 13 56, mieke.vanderheijden@zwaneberg.be

Verantwoordelijke film:
Iris Verwerft, tel. 015 46 13 53, iris.verwerft@zwaneberg.be

Verantwoordelijke inschrijvingen & lesmateriaal:
Ulrike Isenborghs, tel. 015 46 13 54, ulrike.isenborghs@zwaneberg.be