FEB 2020

ma di wo do vr za zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
             

Afspraken

Reserveren

Je kan reserveren voor een schoolvoorstelling, film, workshop, rondleiding door online in te schrijven via www.zwaneberg.be (doorklikken naar ‘scholen’). Op onze website vind je het lotingformulier dat je kan invullen van dinsdag 14 mei 2019 tot en met dinsdag 21 mei 2019 (tot 17 uur stipt). Daar vind je ook alle informatie over onze activiteiten. 

Je vult één formulier in per graad (ook als een activiteit voor verschillende graden is, vul je één formulier per graad in). Dus: een apart formulier voor kleuters, 1e graad, 2e graad en 3e graad. 

Vul je gewenste activiteit(en) in. Dit zijn alle activiteiten die je effectief wil bijwonen. 

Gelieve verschillende (en zoveel mogelijk) verschillende reservekeuzes in te vullen voor het geval je gewenste activiteit uitverkocht is. Als er geen reservekeuze is ingevuld, gaan we er van uit dat je niets anders wenst. 

Vergeet zeker niet aan te duiden of je al dan niet interesse hebt in een bepaalde workshop (voor leerlingen of leerkrachten). 

Je vult enkel de naam van de activiteit in, geen datum of aanvangsuur. 

In het vakje ‘opmerkingen’ kan je voor ons nuttige informatie kwijt. 

De verwerking van de reservaties gebeurt met een lotingssysteem per inschrijvingsformulier, waarbij Heistse scholen eerst worden geloot, vervolgens de omliggende scholen en tenslotte de scholen uit de verdere regio. Vanaf woensdag 22 mei 2019 kan je enkel nog inschrijven voor activiteiten die niet volzet zijn na de loting. 

Na de verwerking van de loting bezorgen we je een voorlopige bevestiging met de juiste activiteiten, data en uren waarop we je klas verwachten. Gelieve deze bevestiging grondig na te kijken. Wijzigingen en annuleringen kan je doorgeven tot 9 juli 2019. Na deze datum kan je enkel annuleren wegens overmacht. In september mailen we je de definitieve bevestiging. Vermeld op dit formulier het exacte aantal leerlingen en bezorg ons dan, voor 9 september 2019, een ondertekend exemplaar terug. Vanaf dan is je inschrijving definitief.  

Na de voorstelling versturen we de factuur op basis van het aantal aanwezige leerlingen. Dit aantal wordt bij aankomst in CC Zwaneberg meegedeeld en afgetekend. Indien meer dan 10% van het aantal ingeschreven leerlingen (doorgegeven in september 2019) niet aanwezig is, rekenen wij het aantal ingeschreven leerlingen van september 2019 aan.  Indien het juiste aantal leerlingen in september niet is doorgegeven, baseren we ons op het aantal doorgegeven leerlingen in juni 2019. Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op het rekeningnummer van CC Zwaneberg.


Nuttige weetjes

Je kan een activiteit enkel annuleren in geval van overmacht. Opgelet: studiedagen, sportdagen, schoolreizen, vrije dagen … zijn geen gevallen van overmacht! 
Als de activiteit, wegens overmacht, niet kan doorgaan, brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte. Samen zoeken we dan naar mogelijke oplossingen of alternatieven. Kosten gemaakt door de school die gepaard gaan met deze annulering, kunnen niet verhaald worden op CC Zwaneberg.  

De gezelschappen leggen voor alle voorstellingen een maximum aantal leerlingen op. Het is daarom van groot belang om het aantal leerlingen zo correct mogelijk door te geven. Wijzigt het leerlingenaantal in de loop van het jaar, breng ons dan zo snel mogelijk op de hoogte! Indien meer dan 10% van het aantal ingeschreven leerlingen (doorgegeven in september 2019) niet aanwezig is, rekenen wij het aantal ingeschreven leerlingen van september 2019 aan. Indien het juiste aantal leerlingen in september niet is doorgegeven, baseren we ons op het aantal doorgegeven leerlingen in juni 2019. 

Mogen wij je ook vragen de aangegeven doelgroep en leeftijd te respecteren!
 
CC Zwaneberg werkt nauw samen met ‘de cultuurverantwoordelijke’ van de school. Aan deze persoon (leerkracht of directie) zenden wij de bevestiging, de herinnering van de reservatie en het lesmateriaal. Gelieve de cultuurverantwoordelijke van je school op te geven op het inschrijvingsformulier.
Het lesmateriaal wordt, voor zover beschikbaar, tijdig doorgemaild. Wij mailen de lesmap naar de cultuurverantwoordelijke en directie. Zij zijn verantwoordelijk voor het verdelen van het toegezonden materiaal binnen de school. Het lesmateriaal is ook altijd beschikbaar op deze website. 


Voorbereiding en nabespreking

Mogen we ook het belang benadrukken van een degelijke voorbereiding. Gaat het om een monoloog, klassieke muziek, dans, film of tentoonstelling …? 
Eén ding is zeker: de leerlingen weten best waar ze aan toe zijn. Op die manier krijgen ze een extra impuls en bekijken ze schouwburgbezoek niet langer als een uurtje ontspanning tussen de lessen door. 
Meer informatie over de voorstellingen vind je in de lesmap en/of op de website van CC Zwaneberg en de gezelschappen (vermeld in deze brochure). Vraag het lesmateriaal aan de cultuurverantwoordelijke! Je kan het lesmateriaal ook steeds terug vinden op www.zwaneberg.be/scholen.
 
Bij sommige voorstellingen organiseren we een actieve workshop ter voorbereiding of naverwerking op de dans- of theatervoorstelling. Het gaat om een voorstelling waarvan wij vinden dat een extra omkadering een meerwaarde is voor het bezoek. Op die manier hopen we dat de leerlingen een optimale theater-, dans- en/of filmbeleving hebben. 
Meer informatie over deze omkaderingen vind je bij de activiteit.  
 
Ook een degelijke nabespreking in de klas is belangrijk. De film- of theatervoorstellingen laten immers vaak een indruk na bij de leerlingen. Het thema, de scenografie, het acteerspel … kunnen besproken worden. Meningen uitwisselen over de goede of slechte theaterervaring verscherpt de kritische blik van jongeren én leerkrachten en draagt bij tot hun communicatievaardigheden. Dus vlieg er na de voorstelling zeker in! 
 
Heb je zelf suggesties voor een omkadering of wil je graag een nagesprek met de acteurs, dansers, muzikanten, regisseur of makers? Neem dan contact op met Veerle Boesmans, tel 015 22 83 51, veerle@zwaneberg.be. We helpen je graag verder. 
 
We hechten ook veel belang aan de theater- of filmervaring van jouw leerlingen. Wij mailen je daarom, samen met de herinnering en het lesmateriaal, een evaluatieformulier. Gelieve ons dit zo snel mogelijk terug te bezorgen. We mailen dit immers door naar het gezelschap.


Het bezoek

Wij verwachten je leerlingen 15 minuten vóór de aanvang van de voorstelling. Zo kunnen ze tijdig hun plaats innemen en kan de voorstelling op het afgesproken uur beginnen. 

Omwille van veiligheidsredenen is de vestiaire verplicht voor mantels, boekentassen e.d. De leerlingen kunnen hun boekentassen in de vestiaire plaatsen. Deze wordt afgesloten tijdens de voorstelling.
 
De begeleidende leerkrachten nemen plaats tussen hun leerlingen. Wij rekenen op hen voor een rustig verloop van de voorstelling. Ook vragen wij om elke vorm van snoepgoed, kauwgom, blikjes … en smartphones te verbieden. Dit uit beleefdheid en respect voor het gezelschap en de andere scholen. De leerlingen nemen de hun toegewezen plaatsen in.


Toegangsprijzen

Bij de schoolvoorstellingen komen de begeleidende leerkrachten steeds gratis.
Je school betaalt de voorstelling na het bezoek aan CC Zwaneberg. 
Na ontvangst van onze factuur stort je het verschuldigde bedrag op rekeningnummer van CC Zwaneberg.


Avondvoorstellingen voor scholen

Wil je met je leerlingen ook eens een voorstelling buiten het scholenaanbod bijwonen? Hier vind je een overzicht van de voorstellingen en lezingen voor scholen na de schooltijd. 

De leerlingen van het secundair onderwijs of van een academie kunnen deze, door ons geselecteerde, voorstellingen bijwonen aan een extra voordelig leerlingentarief. Voorwaarden zijn dat de school deze voorstellingen actief promoot bij hun leerlingen, voor hen reserveert en dat de avond zelf begeleiding door leerkrachten wordt voorzien. 
Er ligt één vrijkaart per tien aanwezige leerlingen klaar voor de leerkrachten. De overige leerkrachten of geïnteresseerden uit de school genieten van het leerlingentarief. 
Andere voorstellingen uit onze programmabrochure 2019-2020 kan je enkel selecteren mits overleg met Veerle Boesmans. Voor deze voorstellingen geldt de vriendenprijs. 

Praktisch: Je kan x-aantal kaarten voor de geselecteerde voorstellingen in optie nemen. Deze optie bezorg je voor donderdag 23 mei 2019 aan debbie@zwaneberg.be. Deze optie bekijken we steeds met het gezelschap en is dus niet altijd zeker. We houden je hiervan op de hoogte.
Opgelet: na 24 mei 2019 kunnen we geen tickets meer garanderen. 
Ten laatste op maandag 23 september 2019 laat je weten hoeveel tickets je effectief wil. 
CC Zwaneberg bezorgt je hierna een factuur. Na betaling mailt CC Zwaneberg je de tickets.

Een overzicht van de vrije avondvoorstellingen vindt u hier.


Vragen?

Heeft u nog vragen in verband met de inhoud van voorstellingen of praktische organisatie? Contacteer ons gerust.

Verantwoordelijke programma:
Veerle Boesmans, tel. 015 22 83 51, veerle@zwaneberg.be
Mieke van der Heijden, tel. 015 22 83 56, mieke@zwaneberg.be 

Verantwoordelijke film:
Iris Verwerft, tel. 015 22 83 53, iris@zwaneberg.be

Verantwoordelijke inschrijvingen & lesmateriaal:
Ulrike Isenborghs, tel. 015 22 83 54, ulrike@zwaneberg.be